Arxiu Secret – Va morir Jesús a la creu?

7 12 2008
.
.
  • Extracte: «… Si Jesús no hagués mort en la creu, si en definitiva no hagués mort a causa de la crucifixió, lògicament tampoc no hauria pogut ressuscitar. I escriu Sant Pau a la primera epístola dels Corintis: I si el Crist no hagués ressuscitat, la nostra predicació seria sense objecte i ho seria també la vostra fe, i fins resultaria que nosaltres som falsos testimonis a Déu, perquè hem donat testimoniatge en contra de Déu dient que ell a ressuscitat el Crist quan de fet no l’hauria ressuscitat…»
  • Convidats: Joan Suari
  • Data emissió: 04/08/1991, 24:00-02:00
  • Cintateca: Miquel Rof / Carles Mateu
 

.