Sintonia Alfa – L’enigma de les figures geomètriques als camps de blat d’Anglaterra

28 03 2010
.
.
  • Extracto: «… Hace unos años, aparecieron unas misteriosas formas geométricas en los campos de cereal ingleses que nadie supo interpretar. A veces eran círculos concéntricos sobre un núcleo central que parecían indicar un sistema planetario. Otros se trataba de un trazo extraño que alternaba círculos con trazas rectilíneas. Y en todas las ocasiones las matas de cereal, de considerable altura, aparecían aplastadas con una precisión y nitidez en la silueta, como si las hubiera perfilado un experto dibujante…»
  • Invitados: Colin Bloy
  • Fecha emisión: 06/10/1991, 24:00-02:00
  • Cintateca: Miquel Rof / Carles Mateu, iusol

.
MÁS INFORMACIÓN »

Sintonia Alfa – Curacions energètiques

30 09 2009
.

.
  • Extracte: «… Buscant aquests beneficis la ciència segueix investigant les tècniques de curació paranormals. Ens els últims decennis s’han sotmès alguns d’aquests sistemes a proves de laboratori, mentre que metges, psiquiatres i infermeres han començat a recórrer a les forces que operen en aquest camp i a incorporar pràctiques insòlites al seu treball professional. Tot observador de la naturalesa humana és conscient que la ment i el cos s’influeixen de forma continuada i recíproca. Per això una gran part dels debats sobre curacions paranormals es centren sobre aspectes tan intangibles com ho és la voluntat de viure i la seva capacitat per influir en els mecanismes de curació naturals del cos…»
  • Convidats: Antoni Olivella, Antoine Nolla
  • Data emissió: 05/03/1989, 24:00-02:00
  • Cintateca: J. R.

.
MÉS INFORMACIÓ »