Sintonia Alfa – Els secrets de l’astronomia

3 08 2014
.
astronomia-bn

  • Extracte: «Els descobriments que els astrònoms han aconseguit els darrers decennis, a distàncies inimaginables de l’espai exterior, han suscitat una curiositat inusitada, no ja en ells mateixos sinó en el públic en general. Conceptes com ara els quàsars i els púlsars son avui de la màxima actualitat, i uns punts de llum que son a uns milers de bilions de quilòmetres de la Terra fan que els científics es debanin el cervell sobre el passat remot i el futur llunyà de l’univers.»
  • Convidats: Xavier Palau, Carles Adell
  • Data emissió: 17/11/1991 24:00-02:00
  • Cintateca: Manel, Miquel Rof / Carles Mateu

.
MÉS INFORMACIÓ »