Sintonia Alfa – El Diable, satanisme i Lucífer

25 10 2008
.
.
  • Extracte: «… Molts neguen que existeixi, d’altres admeten fins i tot que pugui arribar a posseir una persona. Per a Sant Agustí i per a bona part de la patrística no hi ha cap dubte que la Terra és el regne de Satanàs i que els homes som els seus servidors. Entre els teòlegs moderns, Mathias Joseph Scheeben afirma emfàticament: “La humanitat li pertany, està subjecte a ell i forma el seu regne sobre la Terra“. Un pas més enllà, la línia que es podria anomenar psicologista homologa la parella Déu-Diable a la lluita entre el bé i el mal en la consciència humana…»
  • Convidats: Manel Seral Coca, Mag Isaí, Juan José Benítez (tel.)
  • Data emissió: Data emissió: 23/10/1988, 24:00-02:00
  • Cintateca: Miquel Rof / Carles Mateu
 

.