Sintonia Alfa – Els Càtars

28 09 2013
.

  • Extracte: «Els Càtars, o purs, formaven un grup religiós herètic estès per l’Europa meridional entre els segles XI i XIII. Els orígens del catarisme són molt remots. Sembla que va rebre influències dels bogomils balcànics, hereus espirituals per la seva banda dels paulicians, herètics maniqueus. Sembla establir-se així, d’acord amb alguns autors la filiació directa dels càtars amb el maniqueisme pròpiament dit, tot i que és indubtable que també van assimilar idees gnòstiques i cristianes…»
  • Convidats: Miguel Aracil, Josep Miralles, Agustí Andreu
  • Data emissió: 03/12/1989 24:00-02:00
  • Cintateca: J.R., Artur Sala

.
MÉS INFORMACIÓ »